Restaurante Farruco

Texto: Chus Pereiro.
Ilustración: Xan López Domínguez
Edicións Xerais. Vigo, 2009