Quina bestiesa!

Texto: María Carme Roca.
Ilustración: Xan López Domínguez. 
Baula Edicións. Barcelona, 2008