Florentino, el príncipe Quino

Texto: Gloria Sánchez.
Ilustración: Xan López Domínguez
Edicións Xerais. Vigo, 2010